პროექტის შესახებ

სტუდენტური საინვესტიციო ფონდი არის ტრეიდერების ჰაბის ოფიციალური საუნივერსიტეტო პროგრამა. პროგრამა არის 1 წლიანი და მოიცავს სტუდენტების, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ სწავლემას. სტუდენტები ფონდში ღებულობენ მნიშვნელოვან გამოცდილებას, რის შემდეგ ისინი სემესტრის ბოლოს ავტომატურად ერთვებიან დასაქმების პროგრამაში.
პროგრამის მონაწილე

პარტნიორი უნივერსიტეტები

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
დაარსებულია 2023 წლიდან
Copyright © 2023. ყველა უფლება დაცულია